ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำฟักข้าวสกัดเข้มข้นพร้อมดื่มอุดมด้วยแคโรทีนอยด์ที่มีส่วนเหลือทิ้งเนื้อสีเหลืองเป็นส่วนประกอบ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Unchalin Singkhum
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอนและงานวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00032
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำฟักข้าวสกัดเข้มข้นพร้อมดื่มอุดมด้วยแคโรทีนอยด์ที่มีส่วนเหลือทิ้งเนื้อสีเหลืองเป็นส่วนประกอบ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ ผศ.ศรินญา สังขสัญญา
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2560
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์