ข้อมูลนักวิจัย ศรินญา สังขสัญญา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ศรินญา สังขสัญญา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Sarinya Sangkasanya
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0968920XXX
  • E-Mail Addresssangkasanya.s@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเคมีอาหารและการวิเคราะห์
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00479
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การพัฒนาสารให้ความหวานชนิดผงจากกล้วยหอมทอง หัวหน้าโครงการ 2. 2564 : การพัฒนาไอศกรีมนมถั่วเหลืองเสริมผงต้นอ่อนทานตะวัน ผู้ร่วมวิจัย 3. 2564 : การพัฒนาน้ำสลัดเพื่อสุขภาพ: การทดแทนสูตรด้วยน้ำมันบริโภคที่มีสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทย หัวหน้าโครงการ 4. 2563 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบขนมขบเคี้ยวอบกรอบชนิดบาร์จากธัญชาติ (ข้าวกรอบธัญชาติเบอรี่) หัวหน้าโครงการ 5. 2563 : การพัฒนากัมมี่เยลลี่เสริมใยอาหารจากกากมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย 6. 2562 : การใช้ประโยชน์สูงสุดจากผลจันทน์เทศเพื่อการพัฒนาเป็นอาหารสุขภาพสำหรับกลุ่มผู้บริโภคสูงวัย หัวหน้าโครงการ 7. 2561 : ความสามารถในการต้านออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากใบมะรุม ผู้ร่วมวิจัย 8. 2561 : การพัฒนาผลิตภัณ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากกล้วยน้ำว้าเสริมพรีไบโอติกส์ หัวหน้าโครงการ 9. 2561 : การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าของส่วนเนื้อทิ้งสีเหลืองฟักข้าว: การผลิตน้ำฟักข้าวสกัดเข้มข้นพร้อมดื่มที่มีเนื้อทิ้งสีเหลืองฟักข้าวเป็นส่วนประกอบ หัวหน้าโครงการ 10. 2561 : ผลิตภัณฑ์ซาลาเปาสำเร็จรูปแช่เยือกแข็งเสริมผงผลไม้ หัวหน้าโครงการ 11. 2561 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบขนมขบเคี้ยวทอดกรอบชนิดน้ำมันต่ำจากข้าวหอมมะลิและข้าวกล้องหอมมะลิของไทย หัวหน้าโครงการ 12. 2561 : โครงการวิจัยความสามารถในการต้านออกซิเดชันของมะรุมที่ไม่ผ่านและผ่านความร้อน ผู้ร่วมวิจัย 13. 2561 : โครงการวิจัยการพัฒนาโจ๊กมะรุมกึ่งสำเร็จรูปเสริมใยอาหารสูตรมังสวิรัติด้วยกระบวนการทำแห้งแบบลูกกลิ้ง หัวหน้าโครงการ 14. 2560 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำฟักข้าวสกัดเข้มข้นพร้อมดื่มอุดมด้วยแคโรทีนอยด์ที่มีส่วนเหลือทิ้งเนื้อสีเหลืองเป็นส่วนประกอบ หัวหน้าโครงการ 15. 2560 : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติจากใบบัวหลวง ผู้ร่วมวิจัย 16. 2560 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กมะรุมกึ่งสำเร็จรูปเสริมใยอาหาร หัวหน้าโครงการ 17. 2560 : ผลของสารสกัดหยาบจากมะรุมต่อความสามารถในการต้านออกซิเดชัน ผู้ร่วมวิจัย