ข้อมูลงานวิจัย การสร้างแบบจำลองเพื่อทำนายการเกิดอาการสะท้านหนาวของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองด้วยเทคนิคเนียร์อินฟาเรด

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ศศธร ศรีวิเชียร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Sasathorn Srivichien
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0816487XXX
  • E-Mail Addressasathorn.s@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00189
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การสร้างแบบจำลองเพื่อทำนายการเกิดอาการสะท้านหนาวของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองด้วยเทคนิคเนียร์อินฟาเรด
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Chilling Injury Prediction of Nam Dok Mai Mango using Near-infrared Spectroscopy
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์