ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาคุณภาพของเห็ดฟางกรอบที่ได้จากการทอดน้ำมันท่วมและการอบด้วยตู้อบลมร้อน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ศศธร ศรีวิเชียร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Sasathorn Srivichien
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0816487XXX
  • E-Mail Addressasathorn.s@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00117
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาคุณภาพของเห็ดฟางกรอบที่ได้จากการทอดน้ำมันท่วมและการอบด้วยตู้อบลมร้อน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Study on the Quality Characteristics of Straw Mushrooms (Volvariella volvacea) Chips Prepared by Deep Frying and Hot Air Oven Drying
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.พราวมาส เจริญรักษ์
2. ผศ.ประดิษฐ์ คำหนองไผ่
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์