ข้อมูลนักวิจัย ประดิษฐ์ คำหนองไผ่

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ประดิษฐ์ คำหนองไผ่
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Pradit Kumnongphai
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0630917XXX
  • E-Mail Addresskamnongphaii@yahoo.com, pradit_k@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00127
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2563 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากแป้งกล้วยเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ผู้ร่วมวิจัย 2. 2563 : ศึกษาการผลิตไซรัปกล้วยและการใช้ทดแทนน้ำตาลทรายในคุกกี้เนยสด หัวหน้าโครงการ 3. 2562 : การพัฒนาการผลิตกล้วยน้ำว้าอบแห้ง หัวหน้าโครงการ 4. 2562 : โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มมูลค่าจากผักผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย 5. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่า หัวหน้าโครงการ 6. 2561 : โครงการวิจัยคุกกี้เนยเพื่อสุขภาพจากผงใบมะรุม หัวหน้าโครงการ 7. 2560 : ผลของการใช้ผงใบมะรุมต่อคุณภาพเค้ก หัวหน้าโครงการ 8. 2552 : ผลของน้ำมันรำข้าวและใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองต่อคุณภาพของไส้กรอกปลาดุกบิ๊กอุย หัวหน้าโครงการ