ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาเสื้อผ้าชุดสำหรับครอบครัวจากผ้าฝ้ายทอมือ กลุ่มทอผ้าบ้านจันเสน จังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.อุไรวรรณ คำสิงหา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Uraiwan Khumsingha
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์091 1951XXX
  • E-Mail Addresuraiwankhumsingha@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญผ้าและเครื่องแต่งกาย ออกแบบแฟชั่น
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00245
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาเสื้อผ้าชุดสำหรับครอบครัวจากผ้าฝ้ายทอมือ กลุ่มทอผ้าบ้านจันเสน จังหวัดนครสวรรค์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.อุไรวรรณ คำสิงหา
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2560
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์