ข้อมูลนักวิจัย อุไรวรรณ คำสิงหา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.อุไรวรรณ คำสิงหา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mrs.Uraiwan Khumsingha
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์091 1951XXX
  • E-Mail Addressuraiwankhumsingha@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญผ้าและเครื่องแต่งกาย ออกแบบแฟชั่น
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00023
  จำนวนคนดู