ข้อมูลนักวิจัย อุไรวรรณ คำสิงหา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.อุไรวรรณ คำสิงหา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Uraiwan Khumsingha
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์091 1951XXX
  • E-Mail Addressuraiwankhumsingha@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญผ้าและเครื่องแต่งกาย ออกแบบแฟชั่น
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00646
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การสร้างอัตลักษณ์และการพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ทอมือย้อมสีธรรมชาติจากใบตะไคร้ และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 2. 2563 : การพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือดงบัง ด้วยการย้อมสีธรรมชาติจากไผ่ จังหวัดปราจีนบุรี ผู้ร่วมวิจัย 3. 2563 : พัฒนาผลิตภัณฑ์สปาจากสารสกัดใบไผ่ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2562 : การพัฒนาการย้อมสีธรรมชาติและลวดลายการมัดย้อมผ้าฝ้ายฝ้ายด้วยดินภูเขาไฟ (ภูอัคนี) ณ หมู่บ้านเจริญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรัมย์ หัวหน้าโครงการ 5. 2561 : โครงการวิจัยการพัฒนาออกแบบลวดลายและการตัดเย็บผลิตภัณฑ์สิ่งทอ กลุ่มสตรีผ้าทอบ้านตาล จังหวัดสระบุรี ผู้ร่วมวิจัย 6. 2560 : การพัฒนาเสื้อผ้าชุดสำหรับครอบครัวจากผ้าฝ้ายทอมือ กลุ่มทอผ้าบ้านจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าโครงการ