ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาการย้อมสีธรรมชาติและลวดลายการมัดย้อมผ้าฝ้ายฝ้ายด้วยดินภูเขาไฟ (ภูอัคนี) ณ หมู่บ้านเจริญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรัมย์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.อุไรวรรณ คำสิงหา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mrs.Uraiwan Khumsingha
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์091 1951XXX
  • E-Mail Addresuraiwankhumsingha@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญผ้าและเครื่องแต่งกาย ออกแบบแฟชั่น
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00021
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาการย้อมสีธรรมชาติและลวดลายการมัดย้อมผ้าฝ้ายฝ้ายด้วยดินภูเขาไฟ (ภูอัคนี) ณ หมู่บ้านเจริญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรัมย์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Development Natural Dyeing and Tied- day Cotton Fabric Desingn with Volcano soil (Phu-Ak-nee) of Charoensook Village, Chaloem Prakiat Distric, Buriram Province
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ อุไรวรรณ คำสิงหา
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์
ที่ปรึกษา 1. ผศ.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์