ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาการย้อมสีธรรมชาติและลวดลายการมัดย้อมผ้าฝ้ายฝ้ายด้วยดินภูเขาไฟ (ภูอัคนี) ณ หมู่บ้านเจริญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรัมย์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.อุไรวรรณ คำสิงหา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Uraiwan Khumsingha
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์091 1951XXX
  • E-Mail Addresuraiwankhumsingha@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญผ้าและเครื่องแต่งกาย ออกแบบแฟชั่น
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00047
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาการย้อมสีธรรมชาติและลวดลายการมัดย้อมผ้าฝ้ายฝ้ายด้วยดินภูเขาไฟ (ภูอัคนี) ณ หมู่บ้านเจริญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรัมย์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Development Natural Dyeing and Tied- day Cotton Fabric Desingn with Volcano soil (Phu-Ak-nee) of Charoensook Village, Chaloem Prakiat Distric, Buriram Province
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.อุไรวรรณ คำสิงหา
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์