ข้อมูลงานวิจัย พัฒนากระบวนการผลิตรถเข็นขนสินค้า กรณีศึกษา บริษัทไอสเทรด จำกัด

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ปรกช สิริสุวัณณ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Porakoch Sirisuwan
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0982601XXX
  • E-Mail Addresporakoch.s@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญSafety Engineering, Ergonomics, Work Design
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00076
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ พัฒนากระบวนการผลิตรถเข็นขนสินค้า กรณีศึกษา บริษัทไอสเทรด จำกัด
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ปรกช สิริสุวัณณ์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์