ข้อมูลนักวิจัย ปรกช สิริสุวัณณ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ปรกช สิริสุวัณณ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Porakoch Sirisuwan
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0982601XXX
  • E-Mail Addressporakoch.s@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญSafety Engineering, Ergonomics, Work Design
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00067
  จำนวนคนดู