ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาเครื่องดื่มสมุนไพรเสริมกลีบดอกบัวหลวงทดแทนสารให้ความหวานจากหญ้าหวาน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.อรอุมา คำแดง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Onuma Kamdaeng
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0899295XXX
  • E-Mail AddresKrapack@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญคหกรรมศาสตร์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00040
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาเครื่องดื่มสมุนไพรเสริมกลีบดอกบัวหลวงทดแทนสารให้ความหวานจากหญ้าหวาน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ อรอุมา คำแดง
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนโครงการ อพ.สธ.
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์