ข้อมูลนักวิจัย อรอุมา คำแดง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.อรอุมา คำแดง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Onuma Kamdaeng
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0899295XXX
  • E-Mail AddressKrapack@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญคหกรรมศาสตร์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00088
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2563 : ขนมปังหวานเสริมแมงสะดิ้งและน้ำฝางปราศจากกลูเตนและไขมันทรานส์ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2562 : การพัฒนาเครื่องดื่มสมุนไพรเสริมกลีบดอกบัวหลวงทดแทนสารให้ความหวานจากหญ้าหวาน หัวหน้าโครงการ 3. 2561 : การพัฒนาเครื่องดื่มสมุนไพรเสริมใบบัวและรากบัวจากบัวหลวง หัวหน้าโครงการ 4. 2560 : การศึกษาอายุการเก็บรักษาและคุณภาพของข้าวเกรียบปลาดุกอุยสมุนไพร: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านผักกาดย่า อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ผู้ร่วมวิจัย 5. 2560 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวนึ่ง ผู้ร่วมวิจัย 6. 2560 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากข้าวหอมปทุมธานีเพื่ออุตสาหกรรมการส่งออก : ขนมหม้อแกงข้าวแผ่นลดน้ำตาลพร้อมบริโภค หัวหน้าโครงการ