ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์หยวกกล้วยแช่อิ่มอบแห้ง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ชมุค สร้างศรีวงศ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Schmuck Srangsriwong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0866506XXX
  • E-Mail Addreschamooky@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญคหกรรมศาสตร์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00085
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หยวกกล้วยแช่อิ่มอบแห้ง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ชมุค สร้างศรีวงศ์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์