ข้อมูลนักวิจัย ชมุค สร้างศรีวงศ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ชมุค สร้างศรีวงศ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissSchmuck Srangsriwong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0866506XXX
  • E-Mail Addresschamooky@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญคหกรรมศาสตร์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00052
  จำนวนคนดู