ข้อมูลนักวิจัย ชมุค สร้างศรีวงศ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ชมุค สร้างศรีวงศ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Schmuck Srangsriwong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0866506XXX
  • E-Mail Addresschamooky@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญคหกรรมศาสตร์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00222
  จำนวนคนดู