ข้อมูลงานวิจัย การถอดบทเรียนการเผยแพร่งานวิจัยผ่านนวัตกรรมการพัฒนานักสื่อสารงานวิจัยท้องถิ่น

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.รัตติกาล เจนจัด
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Rattikan Jenjad
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0812787708,081741XXX
  • E-Mail Addresjang_mo@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการประชาสัมพันธ์ / การสื่อสารชุมชน
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00008
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การถอดบทเรียนการเผยแพร่งานวิจัยผ่านนวัตกรรมการพัฒนานักสื่อสารงานวิจัยท้องถิ่น
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ ผศ.รัตติกาล เจนจัด
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์