ข้อมูลนักวิจัย รัตติกาล เจนจัด

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.รัตติกาล เจนจัด
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissRattikan Jenjad
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0812787708,081741XXX
  • E-Mail Addressjang_mo@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการประชาสัมพันธ์ / การสื่อสารชุมชน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00031
  จำนวนคนดู