ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์บำรุงผิวจากส้มโอมือ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.สิริภัทร ชมัฒพงษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Siriphatr Chamutpong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • โทรศัพท์0922526XXX
  • E-Mail Addressiriphatrc@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญMolecular bidogy in Hornbill, Molecular biology in human pappiloma virus
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00075
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์บำรุงผิวจากส้มโอมือ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน *วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
หัวหน้าโครงการ สิริภัทร ชมัฒพงษ์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์