ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาการรับรู้ขนาดคงที่ในภาพถ่ายภูเขา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.อรสุชา อุปกิจ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissOnsucha Upakit
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0819155XXX
  • E-Mail Addresomm_am@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญถ่ายภาพ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00017
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาการรับรู้ขนาดคงที่ในภาพถ่ายภูเขา
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ อรสุชา อุปกิจ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์