ข้อมูลนักวิจัย อรสุชา อุปกิจ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.อรสุชา อุปกิจ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Onsucha Upakit
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0819155XXX
  • E-Mail Addressomm_am@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญถ่ายภาพ
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00062
  จำนวนคนดู