ข้อมูลงานวิจัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการภายใต้โครงการ อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ กับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Girawat Reanaree
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0817758XXX
  • E-Mail Addresrgirawat@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิชาชีพทางด้านอาหารและโภชนาการ
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2563
  00066
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการภายใต้โครงการ อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ กับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์