ข้อมูลนักวิจัย จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)น.ส.จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)น.ส.Girawat Reanaree
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันที่ปรึกษา มทร.ธัญบุรี ด้านอาหารและหลักสูตรทางอาหาร ฯลฯ
  • คณะ/หน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • โทรศัพท์0817758XXX
  • E-Mail Addressrgirawat@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิชาชีพทางด้านอาหารและโภชนาการ
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00082
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2563 : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ กับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) หัวหน้าโครงการ 2. 2562 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการภายใต้โครงการ อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ กับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) หัวหน้าโครงการ 3. 2561 : โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลอดช่องเสริมงาดำ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2561 : การพัฒนาตำรับอาหารโรคเบาหวานโดยใช้ตำลึงเป็นส่วนประกอบ ผู้ร่วมวิจัย 5. 2561 : โครงการบันทึกข้อตกลงสนับสนุนงบประมาณทำงานเกี่ยวกับกิจกรรมการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกากถั่วเหลือง ระหว่าง บริษัทดัชมิลล์ จำกัด กับ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 6. 2560 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวนึ่ง ผู้ร่วมวิจัย 7. 2552 : พัฒนาการของบัวไทยในงานพื้นฐานอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย