ข้อมูลนักวิจัย จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissGirawat Reanaree
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0817758XXX
  • E-Mail Addressrgirawat@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิชาชีพทางด้านอาหารและโภชนาการ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00029
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการภายใต้โครงการ อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ กับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) หัวหน้าโครงการ 2. 2561 : โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลอดช่องเสริมงาดำ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2561 : การพัฒนาตำรับอาหารโรคเบาหวานโดยใช้ตำลึงเป็นส่วนประกอบ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2561 : โครงการบันทึกข้อตกลงสนับสนุนงบประมาณทำงานเกี่ยวกับกิจกรรมการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกากถั่วเหลือง ระหว่าง บริษัทดัชมิลล์ จำกัด กับ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 5. 2560 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวนึ่ง ผู้ร่วมวิจัย 6. 2552 : พัฒนาการของบัวไทยในงานพื้นฐานอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย