ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาหมวกกันรังสียูวีจากฟางข้าวผสมเนื้อครามธรรมชาติสำหรับเด็กปฐมวัย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Sakorn Chonsakorn
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0866184XXX
  • E-Mail AddresCsakorn@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน และ งานวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00199
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาหมวกกันรังสียูวีจากฟางข้าวผสมเนื้อครามธรรมชาติสำหรับเด็กปฐมวัย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Development of UV Protection Hat Made from Rice Straw Sheet Mixed with Natural Indigo for Early Chidhood Students.
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.สาคร ชลสาคร
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2561
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์