ข้อมูลงานวิจัย รูปแบบการสอนนาฏศิลป์ไทย กรณีศึกษาคุณครูสุวรรณี ชลานุเคราะห์ ศิลปินแห่งชาติสาขานาฏศิลป์ละครรำ พ.ศ. 2533

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ณัฏฐนันท์ จันนินวงศ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mrs.Nattanan Janninwong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0899272XXX
  • E-Mail Addresple_pee@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญนาฏยศิลป์ไทย
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00017
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ รูปแบบการสอนนาฏศิลป์ไทย กรณีศึกษาคุณครูสุวรรณี ชลานุเคราะห์ ศิลปินแห่งชาติสาขานาฏศิลป์ละครรำ พ.ศ. 2533
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ THAI DRAMA TEACHING STYLE STUDY SUWANNEE CHALANUKROH TEACHER NATIONAL ARTIST DANCE 1990
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ณัฏฐนันท์ จันนินวงศ์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์