ข้อมูลนักวิจัย ณัฏฐนันท์ จันนินวงศ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ณัฏฐนันท์ จันนินวงศ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Nattanan Janninwong
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0899272XXX
  • E-Mail Addressple_pee@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญนาฏยศิลป์ไทย
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00091
  จำนวนคนดู