ข้อมูลนักวิจัย ณัฏฐนันท์ จันนินวงศ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ณัฏฐนันท์ จันนินวงศ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Nattanan Janninwong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0899272XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญนาฏยศิลป์ไทย
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00082
  จำนวนคนดู