ข้อมูลงานวิจัย อิทธิพลของความรู้ทางเทคโนโลยีในฐานะตัวแปรคั่นกลางระหว่างอุปสรรคการใช้งานและพฤติกรรมต่อต้านการใช้งานระบบการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.นฎกร สุดพิพัฒน์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Natakorn Sudpipat
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0930294XXX
  • E-Mail Addressudpipat@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00139
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ อิทธิพลของความรู้ทางเทคโนโลยีในฐานะตัวแปรคั่นกลางระหว่างอุปสรรคการใช้งานและพฤติกรรมต่อต้านการใช้งานระบบการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Influence of Technological Knowledge as an Intermediate Between Obstacles to Use and Resistance Behavior of Consumers in the Use of Mobile Payment Systems in Bangkok Metropolitan Region
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์