ข้อมูลนักวิจัย นฎกร สุดพิพัฒน์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.นฎกร สุดพิพัฒน์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Natakorn Sudpipat
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0930294XXX
  • E-Mail Addresssudpipat@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00188
  จำนวนคนดู