ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาวิธีการผลิตภาพถ่ายสำเนาภาพเขียนขนาดใหญ่ที่ถ่ายภาพในพื้นที่จำกัด

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ประภาภร ดลกิจ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Prapaporn Dolkit
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0624615XXX
  • E-Mail Addrespdolkit@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการถ่ายภาพและภาพยนตร์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00026
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาวิธีการผลิตภาพถ่ายสำเนาภาพเขียนขนาดใหญ่ที่ถ่ายภาพในพื้นที่จำกัด
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of Photograph Production Method for Large Painting Copies in the Limited Space
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ ผศ.ประภาภร ดลกิจ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์