ข้อมูลนักวิจัย ประภาภร ดลกิจ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ประภาภร ดลกิจ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissPrapaporn Dolkit
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0624615XXX
  • E-Mail Addresspdolkit@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการถ่ายภาพและภาพยนตร์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00022
  จำนวนคนดู