ข้อมูลงานวิจัย การออกแบบพัฒนาศูนย์จัดแสดง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.พิมอร แก้วแดง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Pimon Kaewdang
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0816676XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเป็นมัคคุเทศก์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00061
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การออกแบบพัฒนาศูนย์จัดแสดง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์
หัวหน้าโครงการ พิมอร แก้วแดง
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์