ข้อมูลงานวิจัย โครงการวิจัยผลของสารช่วยติดสีต่อความคงทนของสีย้อมจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่สำหรับการย้อมผ้าไหม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.วิชุดา จันทร์ประภานนท์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Wichuda Chanprapanon
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0632246XXX
  • E-Mail Addreswichuda.c@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญNonwoven, Technical textiles, Textile composites, Natural fiber composites
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00142
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ โครงการวิจัยผลของสารช่วยติดสีต่อความคงทนของสีย้อมจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่สำหรับการย้อมผ้าไหม
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ An Effect of Mordant on Color Fastness of Carissa carandas Fruit Dye on Silk Fabric
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.สมนึก สังข์หนู
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.บิณฑสันต์ ขวัญข้าว
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2561
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์