ข้อมูลนักวิจัย วิชุดา จันทร์ประภานนท์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.วิชุดา จันทร์ประภานนท์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Wichuda Chanprapanon
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0632246XXX
  • E-Mail Addresswichuda.c@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญNonwoven, Technical textiles, Textile composites, Natural fiber composites
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00569
  จำนวนคนดู