ข้อมูลนักวิจัย วิชุดา จันทร์ประภานนท์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ประภานนท์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Wichuda Chanprapanon
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0924533XXX
  • E-Mail Addresswichuda.c@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญNonwoven, Technical textiles, Textile composites, Fabrics
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00179
  จำนวนคนดู