ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาการนำสิ่งทอโยธามาใช้ในระบบขนส่งทางรางรถไฟ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.วิชุดา จันทร์ประภานนท์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Wichuda Chanprapanon
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0632246XXX
  • E-Mail Addreswichuda.c@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญNonwoven, Technical textiles, Textile composites, Natural fiber composites
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00172
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาการนำสิ่งทอโยธามาใช้ในระบบขนส่งทางรางรถไฟ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ A study of geotextiles in railway system
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.บิณฑสันต์ ขวัญข้าว
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2560
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์