ข้อมูลงานวิจัย การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อยกระดับคุณภาพและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เจลล้างหน้าและสบู่ผิวกายจากขมิ้นชัน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.สุรัติวดี ทั่งมั่งมี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Suradwadee Thungmungmee
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • โทรศัพท์0832135XXX
  • E-Mail Addresibcosmetic2@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง : การพัฒนาสูตรตำรับ
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00077
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อยกระดับคุณภาพและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เจลล้างหน้าและสบู่ผิวกายจากขมิ้นชัน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
หัวหน้าโครงการ สุรัติวดี ทั่งมั่งมี
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์