ข้อมูลนักวิจัย สุรัติวดี ทั่งมั่งมี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.สุรัติวดี ทั่งมั่งมี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Suradwadee Thungmungmee
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • โทรศัพท์0832135XXX
  • E-Mail Addressibcosmetic2@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง : การพัฒนาสูตรตำรับ
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00115
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2563 : แนวทางการออกแบบและพัฒนาพื้นที่คลองและพื้นที่ว่าง เพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ผู้ร่วมวิจัย 2. 2563 : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักและผลไม้เหลือทิ้งจากตลาดไท ผู้ร่วมวิจัย 3. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ช่วยสมานแผลจากหญ้างวงช้างดอกขาว ผู้ร่วมวิจัย 4. 2562 : การพัฒนาแป้งจากกระจับเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง หัวหน้าโครงการ 5. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดผสมรองพื้นจากข้าวเจ๊กเชย หัวหน้าโครงการ 6. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากเมล็ดอ่อนทานตะวัน หัวหน้าโครงการ 7. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวจากชบาเมเปิ้ล หัวหน้าโครงการ 8. 2562 : การพัฒนาเซรั่มว่านหางจระเข้เพื่อผิวกระจ่างใส หัวหน้าโครงการ 9. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ครีมป้องกันแสงแดดจาก น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น หัวหน้าโครงการ 10. 2562 : การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อยกระดับคุณภาพและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เจลล้างหน้าและสบู่ผิวกายจากขมิ้นชัน หัวหน้าโครงการ 11. 2562 : การศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากต้นเขยตาย สำหรับการใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผู้ร่วมวิจัย 12. 2560 : ผลของหญ้างวงช้างดอกขาวต่อการสร้างโกรท แฟคเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหายของบาดแผลในเซลล์แมคโครฟาจและไฟโบบลาสต์ ผู้ร่วมวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา
1. 2562 : สูตรผลิตภัณฑ์กำจัดขนที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจากว่านมหาเมฆและกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 2. 2562 : สูตรผลิตภัณฑ์แผ่นแปะเพคตินจากใบเครือหมาน้อยที่มีส่วนผสมของสารสกัดหย้างวงช้างดอกขาว และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 3. 2562 : สูตรผลิตภัณฑ์ปกปิดผมขาวชนิดชั่วคราวจากสารสกัดชบาเมเปิ้ลและกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 4. 2561 : สูตรผลิตภัณฑ์แผ่นแปะเพคตินจากใบเครือหมาน้อยที่มีส่วนผสมของสารสกัดหย้างวงช้างดอกขาว และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 5. 2561 : สูตรผลิตภัณฑ์ปกปิดผมขาวชนิดชั่วคราวจากสารสกัดชบาเมเปิ้ลและกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 6. 2561 : สูตรผลิตภัณฑ์กำจัดขนที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจากว่านมหาเมฆและกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ