ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และประสบการณ์ผู้ใช้บนเว็บไซต์ขายสินค้าของผู้ใช้อายุ 25-44 ปี โดยใช้เทคโนโลยีการตรวจจับการเคลื่อนไหวของสายตา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.กมลทิพย์ ต่อทรัพย์สินชัย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Kamonthip Torsabsinchai
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0899862XXX
  • E-Mail Addresforineie@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเทคโนโลยีสารสนเทศ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00135
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และประสบการณ์ผู้ใช้บนเว็บไซต์ขายสินค้าของผู้ใช้อายุ 25-44 ปี โดยใช้เทคโนโลยีการตรวจจับการเคลื่อนไหวของสายตา
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Studying user interface and user experience on shopping websites for users aged 25 to 44 years by using eye tracking technology
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์