ข้อมูลนักวิจัย กมลทิพย์ ต่อทรัพย์สินชัย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.กมลทิพย์ ต่อทรัพย์สินชัย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Kamonthip Torsabsinchai
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0899862XXX
  • E-Mail Addressforineie@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเทคโนโลยีสารสนเทศ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00398
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การศึกษาการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และประสบการณ์ผู้ใช้บนเว็บไซต์ขายสินค้าของผู้ใช้อายุ 25-44 ปี โดยใช้เทคโนโลยีการตรวจจับการเคลื่อนไหวของสายตา หัวหน้าโครงการ 2. 2562 : การศึกษาปัจจัยของขอบเขตพื้นที่ และระยะเวลาในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์แนวแอ็คชั่นด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง ผู้ร่วมวิจัย 3. 2562 : การเปรียบเทียบหน้าแนะนำการใช้งานสำหรับการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ใช้กับเกมคอมพิวเตอร์แนวแอ็คชั่นด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง ผู้ร่วมวิจัย 4. 2561 : โครงการวิจัยการออกแบบตัวต้นแบบของยูสเซอร์อินเทอร์เฟสบนอุปกรณ์พกพาสำหรับผู้ใช้งานที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป หัวหน้าโครงการ