ข้อมูลงานวิจัย การสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินด้วยสารสกัดจากพริกขี้หนูเพื่อใช้ทดสอบฤทธิ์ต้านการเจริญของแบคทีเรียก่อโรค

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ประภาพร พงษ์ไทย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Prapaporn Pongthai
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0897447XXX
  • E-Mail Addrespongthai_p@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเทคโนโลยีชีวภาพ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00165
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินด้วยสารสกัดจากพริกขี้หนูเพื่อใช้ทดสอบฤทธิ์ต้านการเจริญของแบคทีเรียก่อโรค
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Synthesis of silvernano particles using extracted compound from Bird Chilli for examination of anti-pathogenic bacteria growth
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.อารณี โชติโก
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์