ข้อมูลนักวิจัย ประภาพร พงษ์ไทย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ประภาพร พงษ์ไทย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Prapaporn Pongthai
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0897447XXX
  • E-Mail Addresspongthai_p@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเทคโนโลยีชีวภาพ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00492
  จำนวนคนดู