ข้อมูลงานวิจัย การยกระดับผลิตภัณฑ์ปลาสลิดสำเร็จรูปด้วยบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า กรณีศึกษา: ชุมชนหมู่ที่ 8 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.บุบผา ฐานุตตมานนท์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Bubpha Thanuttamanon
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0817775XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญภาษาอังกฤษ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00066
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การยกระดับผลิตภัณฑ์ปลาสลิดสำเร็จรูปด้วยบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า กรณีศึกษา: ชุมชนหมู่ที่ 8 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Product Enhancement of finished gourami products by packaging and brand Case study: Village No. 8, Khlong Hok Subdistrict, KhlongLuang Pathumthani Province
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์