ข้อมูลนักวิจัย บุบผา ฐานุตตมานนท์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.บุบผา ฐานุตตมานนท์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Bubpha Thanuttamanon
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0817775XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญภาษาอังกฤษ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00216
  จำนวนคนดู