ข้อมูลงานวิจัย ผลของน้ำหมักชีวภาพและไตรโคเดอร์มาต่อการเจริญเติบโตของผักชี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ปิยะภรณ์ จิตรเอก
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissPiyaporn Jitegg
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0861235XXX
  • E-Mail Addrespjitaek@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00016
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ผลของน้ำหมักชีวภาพและไตรโคเดอร์มาต่อการเจริญเติบโตของผักชี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Effect of Bio-extracts and Trichoderma on Growth of Coriander (Coriandrum sativum L.)
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ ปิยะภรณ์ จิตรเอก
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์
2. นรกมล ขำวารี
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์