ข้อมูลนักวิจัย ปิยะภรณ์ จิตรเอก

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ปิยะภรณ์ จิตรเอก
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissPiyaporn Jitegg
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0861235XXX
  • E-Mail Addresspjitaek@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00024
  จำนวนคนดู