ข้อมูลนักวิจัย ปิยะภรณ์ จิตรเอก

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ปิยะภรณ์ จิตรเอก
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Piyaporn Jitegg
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์086-1235XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการปลูกพืชไม่ใช้ดิน, การปลุกกล้วยไม้
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00093
  จำนวนคนดู