ข้อมูลงานวิจัย คุณสมบัติของสารสกัดจากบัวหลวงต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.รุ่งนภา ศรานุชิต
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Rungnapa Sranujit
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • โทรศัพท์0875196XXX
  • E-Mail Addresvrungnapa@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญcellular immunology, Moleular biology, Infections disease, transcriptomics
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00075
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ คุณสมบัติของสารสกัดจากบัวหลวงต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Property of Lotus extracts on human immune function
หน่วยงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
หัวหน้าโครงการ รุ่งนภา ศรานุชิต
ผู้ร่วมวิจัย 1. ไฉน น้อยแสง
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์