ข้อมูลนักวิจัย รุ่งนภา ศรานุชิต

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.รุ่งนภา ศรานุชิต
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissRungnapa Sranujit
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0875196XXX
  • E-Mail Addressvrungnapa@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญcellular immunology, Moleular biology, Infections disease, transcriptomics
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00038
  จำนวนคนดู