ข้อมูลงานวิจัย การหาขอบเขตสีที่แสดงถึงสีชาไทย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ชนิดา ศักดิ์สิริโกศล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Chanida Saksirikosol
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0824602XXX
  • E-Mail Addresc.saksirikosol@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการถ่ายภาพ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00156
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การหาขอบเขตสีที่แสดงถึงสีชาไทย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ COLOR OF THAI TEA
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์