ข้อมูลนักวิจัย ชนิดา ศักดิ์สิริโกศล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ชนิดา ศักดิ์สิริโกศล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissChanida Saksirikosol
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0824602XXX
  • E-Mail Addressc.saksirikosol@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการถ่ายภาพ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00018
  จำนวนคนดู