ข้อมูลนักวิจัย ชนิดา ศักดิ์สิริโกศล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ชนิดา ศักดิ์สิริโกศล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Chanida Saksirikosol
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0894600XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญPhotoshop, Illustrator, Microsoftoffice
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00042
  จำนวนคนดู