ข้อมูลงานวิจัย โครงการพัฒนาหลักสูตรเชิงพื้นที่ และสร้างนวัตกรชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ยามีละ ดอแม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Yamila Domea
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะการแพทย์บูรณาการ
  • โทรศัพท์0972391XXX
  • E-Mail Addresyamila_domea@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านสปาเพื่อสุขภาพความงาม
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00053
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาหลักสูตรเชิงพื้นที่ และสร้างนวัตกรชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะการแพทย์บูรณาการ
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์