ข้อมูลงานวิจัย พัฒนาการออกแบบชุดสตรีผู้สูงอายุ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.วราภรณ์ บันเล็งลอย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mrs.Warapron Banlenglol
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0867712XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเสื้อผ้า
  อัพเดทล่าสุด
  03 มี.ค. 2563
  00017
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ พัฒนาการออกแบบชุดสตรีผู้สูงอายุ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Development of Ageing Lady Dresses
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ วราภรณ์ บันเล็งลอย
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์
ที่ปรึกษา 1. ผศ.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์