ข้อมูลนักวิจัย วราภรณ์ บันเล็งลอย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.วราภรณ์ บันเล็งลอย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mrs.Warapron Banlenglol
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0867712XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเสื้อผ้า
  อัพเดทล่าสุด
  03 มี.ค. 2563
  00024
  จำนวนคนดู