ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาสารกั้นสีย้อมผ้าแบบรีซีสต์จากแป้งข้าวภูเขาไฟ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.กิติยาพรรณ โพธิ์ล่าม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissKitiyaphan Pholam
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0830141XXX
  • E-Mail Addresk_pholam@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00020
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาสารกั้นสีย้อมผ้าแบบรีซีสต์จากแป้งข้าวภูเขาไฟ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of color resistant material for resistant dyeing process from Volcano rice flour
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ กิติยาพรรณ โพธิ์ล่าม
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์
ที่ปรึกษา 1. ผศ.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์